Η προθεσμία για την υποβολή του Βραβείου Δήμων των 5 αστέρων λήγει στις 15 Ιουλίου

Anonim

Η πρόσκληση για την πέμπτη έκδοση του 5ου Εθνικού Βραβείου των Δήμων, που επιχορηγείται επίσημα από τον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων, είναι επίσημα ανοικτή με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Προστασίας της Επικράτειας, του Συντονισμού της Ατζέντας 21 της Ιταλίας, του Νέου Δικτύου Δημαρχείου, Τα αυθεντικά χωριά της Ιταλίας, τις πόλεις της βιολογίας, την αλκοοικονική, την επαναφορά του ραδιοφώνου και άλλα …

Όλοι οι τοπικοί φορείς που έχουν ξεκινήσει πολιτικές (δράσεις, πρωτοβουλίες, έργα που χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη και επαληθεύσιμη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος) για να ευαισθητοποιήσουν και να υποστηρίξουν "καλές τοπικές πρακτικές" με ιδιαίτερη αναφορά στις ακόλουθες κατηγορίες μπορούν να συμβάλουν στην απονομή:

διαχείριση του εδάφους (επιλογή μηδενικής τσιμεντοποίησης, ανάκτηση εγκαταλελειμμένων περιοχών, συμμετοχικός σχεδιασμός, πράσινο κτίριο κ.λπ.) ·

οικολογικό αποτύπωμα της "δημοτικής μηχανής" (ενεργειακή απόδοση, πράσινες προμήθειες, βιολογικά καντίνες κ.λπ.) ·

αποβλήτων (χωριστή συλλογή από πόρτα σε πόρτα, σχέδια για τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων) ·

βιώσιμη κινητικότητα (κοινή χρήση αυτοκινήτων, συγκέντρωση αυτοκινήτων, ολοκληρωμένες δημόσιες συγκοινωνίες, πτερύγια, βιοκαύσιμα κ.λπ.) ·

νέοι τρόποι ζωής (σχέδια για την τόνωση απλών και βιώσιμων καθημερινών επιλογών στην ιθαγένεια, όπως: μικρή αλυσίδα εφοδιασμού, αποσυσκευασία εδαφών, εξάπλωση δίκαιου εμπορίου, αυτοπαραγωγή, ηθική χρηματοδότηση κλπ.).

Μια κριτική επιτροπή θα καταρτίσει μια τελική κατάταξη που θα δείχνει τα σημαντικότερα έργα και εμπειρίες. Η προθεσμία υποβολής των έργων ορίζεται για τις 30 Ιουνίου 2011 . Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Ponte nelle Alpi (BL) το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011 .

Κατεβάστε το κείμενο της κλήσης εδώ : bando2011.

Για πληροφορίες, αιτήσεις και εκθέσεις: Ένωση των Ενεργών Δήμων - P.zza Matteotti, 17 - 60030 Monsano (AN)

Τηλ. 3346535965 -,

μερίδια