Η Σχολή Διοίκησης Alt (r) στην Πάντοβα στις 13 και 14 Μαΐου

Anonim

Η διοίκηση "Scuola di Alt (r)" είναι ένα δωρεάν προηγμένο πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαΐου, στο Palazzo della Gran Guardia της Πάντοβα στο πλαίσιο του φεστιβάλ ιθαγένειας του 2011. Το σχολείο έχει με σκοπό τη συμβολή στη διάδοση των «ενάρετων» πρακτικών διαχείρισης του «res publica» και στη μεταβίβαση δεξιοτήτων μεταξύ των διευθυντών. Οι καλές πρακτικές, που έχουν ήδη εφαρμοστεί και δοκιμαστεί με επιτυχία σε ορισμένους ιταλούς δήμους, θα παρουσιαστούν και θα εξηγηθούν στους συμμετέχοντες.

Οι παραλήπτες του μαθήματος είναι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, σύμβουλοι, σύμβουλοι και υποψήφιοι, τεχνικοί, υπάλληλοι και δημοτικοί σύμβουλοι / διευθυντές και πολίτες με κίνητρο να αναπαράγουν επιτυχημένες βέλτιστες πρακτικές στην περιοχή. Οι δάσκαλοι είναι δήμαρχοι, αξιολογητές, δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και αξιωματούχοι και σε ορισμένες περιπτώσεις εκπρόσωποι εταιρειών που έχουν υποστηρίξει τον δήμο στην πρακτική υλοποίηση της εμπειρίας που παρουσιάστηκε. Το μάθημα θα χωριστεί σε πέντε θεματικές συνεδρίες:
• τα απόβλητα.
• Νερό και κοινά αγαθά.
• Ενέργεια.
• Κοινωνική ένταξη και ενεργό συμμετοχή.
Διαχείριση της περιοχής.

Το "School of Alt (r) Administration" γεννήθηκε από μια ιδέα της Εθνικής Ένωσης Δίκαιων Δήμων και της Cart'armata edizioni srl και δοκιμάστηκε επιτυχώς στην έκθεση "Fa la cosa cosa" στο Μιλάνο. Η σχολή διοίκησης Alt (r) στο Φεστιβάλ Ιθαγένειας είναι μια πρωτοβουλία που διοργανώνεται από τον Συνεταιρισμό ASA και τον Σύλλογο Virtuous Municipalities, με την υποστήριξη της ANCI Nazionale και με τη συμβολή της ANCI Veneto, της Banca Popolare Etica και της Inno.Vee.

Για περισσότερες πληροφορίες
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy68434 = 'info' + '@';
addy68434 = addy68434 + 'asacoop' + '. + 'org';
document.write ('');
document.write (addy68434);
document.write ('');
// -> n

Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να εγγραφείτε, μέχρι τις 30 Απριλίου. Η εγγραφή είναι δωρεάν στην ιστοσελίδα www.festivaldellacittadinanza.it/index.php Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Μαΐου 2011, Palazzo della Gran Guardia - Μετοχές Padova