Στις 25 και 26 Μαρτίου, η "Alt (r) School of Administration"

Anonim

Την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Μαρτίου 2011 στο Μιλάνο, στις αίθουσες 2-4 του FieraMilanocity, Viale Scarampo 14, στην όγδοη έκδοση του Fa 'la cosa cosa, η μεγαλύτερη έκθεση κρίσιμης κατανάλωσης και βιώσιμου τρόπου ζωής Ιταλία, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη εαρινή σύνοδος της " Σχολής άλλων διοικήσεων ".

5 θεματικές συνεδρίες:

Διαχείριση οικοτόπων, οικολογικό αποτύπωμα, απόβλητα (2 περιπτώσεις θα αντιμετωπίζονται), τρόπος ζωής και ενεργό συμμετοχή και νέα σύνοδο " Virtuosi με μηδενικό κόστος ", έργα που υλοποιούνται με μηδενικό κόστος για και από τη δημόσια διοίκηση.

Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε διαχειριστές και τεχνικούς, ιδίως από μικρούς και μεσαίους δήμους, οι οποίοι έχουν κίνητρο να διερευνήσουν περιβαλλοντικά ζητήματα και ενδιαφέρονται για την αναπαραγωγή καινοτόμων έργων που έχουν ήδη πειραματιστεί με επιτυχία αλλού στην επικράτειά τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, η εγγραφή είναι υποχρεωτική. Υπάρχει πληρωμή ύψους 6 ευρώ για την είσοδο στην έκθεση.

Εγγραφείτε! ΤΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 17

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.comunivirtuosi.org/index.php/news/4-news-generica/1193-la-qscuola-di-altra- amministrazioneq

μερίδια