Κατηγορία

Όλα τα έργα του διαγωνισμού του 2018

Οικολογικά τζιν

Οικολογικά βιώσιμα τζιν - Pagurojeans, τα οικολογικά βιώσιμα τζιν που παράγονται με τη μείωση του νερού και της κατανάλωσης ενέργειας στο ελάχιστο.