Κατηγορία

Νέα

Τι είναι η αποδάσωση;

Cos & 039 είναι αποψίλωση | Τι είναι η αποψίλωση των δασών, ποιες είναι οι αιτίες και οι συνέπειες: σε δέκα χρόνια έχουμε χάσει 25 εκατομμύρια εκτάρια καλυμμένα με δέντρα