Κατηγορία

Ισχυρές σκέψεις

Ηράκλειος ενάντια στα απόβλητα - Μην χάσετε

Ο Ηράκλειτος ενάντια στα απόβλητα - Ο Έλληνας φιλόσοφος, ο οποίος προσδοκούσε τον Πλάτωνα, ήταν επίσης κύριος του τρόπου ζωής. Στους συμπολίτες του στην Έφεσο εξήγησε, πόσιμο νερό και αλεύρι, πώς η καταπολέμηση των αποβλήτων είναι το κλειδί για να ζούμε ειρηνικά